سیستم حسابداری و صورت های مالی شرکت ایران دانش گستر

سیستم حسابداری و صورت های مالی شرکت ایران دانش گستر

سیستم حسابداری و صورت های مالی شرکت ایران دانش گستر

سیستم حسابداری و صورت های مالی شرکت ایران دانش گستر

40  صفحه قابل ویرایش 

قیمت فقط 5000 تومان 

 

چکیده

در نگارش پروژه حاضر به علت پیچیدگی صورتهای مالی یک شرکت فرضی سعی و تلاش شده است که در نگارش پروژه حاضر حداکثر سلاست و سادگی رعایت شود تا مفاهیم به سادگی قابل درک باشد در این پروژه به تهیه صورتهای مالی شرکت ایران دانش گستر در 3 ماه سال گرفته شده است که خلاصه ای از صورتهای مالی این شرکت به ترتیب اولویت عبارتند از :

 

  • سند حسابداری
  • ثبت معاملات و عملیات مالی در دفتر روزنامه
  • انتقال اقلام از دفتر روزنامه به حساب های دفتر کل
  • تهیه تراز آزمایشی
  • تهیه صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به شش ماهه اول سال
  • تهیه حساب سرمایه ای برای دوره مالی
  • بستن حساب های موقت
  • بستن حساب های دائمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                       صفحه

چکیده ............................................................................................................................................................................... 3

 

فصل اول

رویدادها ............................................................................................................................................................................. 5

 

فصل دوم

دفتر روزنامه ....................................................................................................................................................................... 15

 

فصل سوم

دفتر کلی ........................................................................................................................................................................... 18

 

فصل چهارم

صورت های مالی .............................................................................................................................................................. 40