پروژه مالی

پروژه مالی

پروژه مالی

پروژه مالی 

32 صفحه قابل ویرایش 

قیمت فقط 5000 تومان 

 

چکیده

موسسه جوانه شرکتی خدماتی در زمینه خدمات حسابداری و حسابرسی می‌باشد که خدمات خود را از سال 86 به مدیریت آقای کمالوند آغاز نموده و هم‌اکنون در سطح کیفی بالایی می‌باشد و مشتریان بالقوه‌ای را داراست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول عملیات مالی.. 1

1-1 عملیات مهرماه/سال 1389 به شرح ذیل است: 2

1-2 عملیات آبان ماه/سال 1389 به شرح ذیل است... 2

1-3 عملیات آذرماه/سال 1389 به شرح ذیل است: 3

1-4 عملیات دی‌ماه/سال 1389 به شرح ذیل است: 3

1-5 عملیات بهمن ماه/سال 1389 به شرح ذیل است: 5

1-6 عملیات اسفندماه/سال 1389 به شرح ذیل است: 6

 

فصل دوم دفتر روزنامه. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

فصل دوم

جدول 2-1 دفتر روزنامه. 8

جدول 2-2 دفتر کل بانک... 14

جدول 2-3 دفتر کل زمین.. 17

جدول 2-4 دفتر کل ملزومات... 17

جدول 2-5 دفتر کل ساختمان 18

جدول 2-6 دفتر کل ابزارآلات 18

جدول 2-7 دفتر کل پیش پرداخت اجاره 19

جدول 2-8 دفتر کل اموال و اثاثیه. 19

جدول 2-9 دفتر کل پیش پرداخت بیمه. 19

جدول 2-10 دفتر کل وسایط نقلیه. 20

جدول 2-11 دفتر کل حساب دریافتنی 20

جدول 2-12 دفتر کل حساب پرداختنی 21

جدول 2-13 دفتر کل حقوق پرداختنی.. 22

جدول 2-14 دفتر کل اسناد پرداختنی.. 22

جدول 2-15 دفتر کل وام پرداختنی.. 23

جدول 2-16 دفتر کل پیش دریافت درآمد. 23

جدول 2-17 دفتر کل سرمایه 23

جدول 2-18-دفتر کل هزینه حقوق.. 24

جدول 2-19-دفتر کل هزینه تبلیغات... 24

جدول 2-20-دفتر کل هزینه تلفن.. 24

جدول 2-21-دفتر کل هزینه آب و برق.. 25

جدول 2-22-دفتر کل هزینه پذیرایی 5

جدول 2-23-دفتر کل هزینه تعمیر نگهداری ساختمان 25

جدول 2-24-دفتر کل هزینه متفرقه. 26

جدول 2-25-دفتر کل هزینه بیمه کارکنان.. 26

جدول 2-26-دفتر کل برداشت... 26

جدول 2-27-دفتر کل درآمد خدمات... 27

جدول 2-28-تراز آزمایشی 2 ستونی 28

جدول 2-29-صورت سود و زیان 30

جدول 2-30-صورت حساب سرمایه. 31

جدول 2-31-ترازنامه. 32