تهیه صورتهای مالی شرکت خدمات کامپیوتری آسیا

تهیه صورتهای مالی شرکت خدمات کامپیوتری آسیا

تهیه صورتهای مالی شرکت خدمات کامپیوتری آسیا

تهیه صورتهای مالی شرکت خدمات کامپیوتری آسیا

78 صفحه قابل ویرایش 

قیمت فقط 7000 تومان 

 

 

چكیده

آقای مرادی در فروردین 1371 شرکت خدمات کامپیوتری آسیا را تأسیس نموده است که زمینه فعالیت آن در خصوص فعالیت‌های خدماتی می‌باشد. در این پروژه به تهیه صورتهای مالی این شرکت خدماتی برای شش ماهه اول سال مالی 1371 پرداخته شده است. آنچه در این پروژه انجام شده است، به طور خلاصه عبارت است از:

* ثبت معاملات وعملیات مالی در دفتر روزنامه

* انتقال اقلام از دفتر روزنامه به حسابهای دفتر کل

* تهيه تراز آزمایشی 2 ستوني و 4 ستوني

* تهيه صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به 31/شهریور/1371

* تهیه صورت حساب سرمایه‌ای برای دوره مالی منتهی به 31/شهریور/1371

* تهیه ترازنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: رویدادها 1

 

فصل دوم: دفتر روزنامه. 11

 

فصل سوم: دفتر کل.. 31

 

فصل چهارم: تراز آزمایشی و صورتهای مالی... 70

 

منابع.. 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

 فصل دوم

جدول 1-1 دفتر روزنامه. 12

فصل سوم

جدول 2-1 دفتر کل.. 32

فصل چهارم

جدول 4-1 تراز آزمایشی 2 ستونی.. 71

جدول 4-2 تراز آزمایشی 4 ستونی.... 73

جدول 4-3 صورت سود و زیان.............................................................................................................................. 76

جدول 4-4 صورت حساب سرمایه .............. ........................................................................................................ 77

جدول 4-5 ترازنامه ................................................................................................................................................ 78