تحقیق تاسیسات الکتریکی ساختمانی و صنعتی و طراحی سیستم ارت و برقگیر ساختمان،178صفحه،docx  

تحقيق تاسيسات الکتريکي ساختماني و صنعتي و طراحي سيستم ارت و برقگير ساختمان،178صفحه،docx


این تحقيق در مورد تاسيسات الکتريکي ساختماني و صنعتي و طراحي سيستم ارت و برقگير ساختمان در 178 صفحه و در قالب ورد و شامل تاسيسات الکتريکي ساختماني و صنعتي و طراحي سيستم ارت و برقگير ساختمان،تاسيسات الكتریكی  و اجزاء ایزولاسیون در صنعت برق،تاسيسات الکتريکي ساختماني و صنعتي،برق،تاسيسات برق ساختمان،برق صنعتي،آشنایی با جریان سه فاز،لوازم برق

ادامه مطلب  

پاورپوینت سیم کشی برق ساختمان و برقگیر و اصول و ساختار آن،pptx،در 139 اسلاید  

پاورپوینت سیم کشی برق ساختمان و برقگير و اصول و ساختار آن،pptx،در 139 اسلاید


این پاورپوینت در موردسیم کشی برق ساختمان و برقگير و اصول و ساختار آن در 139 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: سیم کشی برق ساختمان،ارت،برقگير، برقکشی ساختمان،طراحي برقگير ساختمان،سیم کشی برق ساختمان و برقگير و اصول و ساختار آن،تاسيسات الکتريکي ساختماني و صنعتي و طراحي سيستم ارت و برقگير ساختمان،تاسيسات الكتریكی  و اجزاء ایزولاسیون در صنعت برق،تاسيسات ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیبای برقگیر - 22 اسلاید  

پاورپوینت زیبای برقگير - 22 اسلاید


پاورپوینت زیبای برقگيرپاورپوینت زیبای برقگيرپاورپوینت زیبای برقگيرپاورپوینت زیبای برقگير این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:برقگيرچیست؟برقگير وسیله ای است كهبه منظور حفاظت در مقابلاضافه ولتاژهای گذرا و تخلیه اضافه ولتاژهای موجیظاهر شده در هادی های خطوط و پست های فشار قویپاورپوینت زیبای برقگير پاورپوینت زیبای برقگير ب

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیبای برقگیر - 22 اسلاید  

پاورپوینت زیبای برقگير - 22 اسلاید


پاورپوینت زیبای برقگيرپاورپوینت زیبای برقگيرپاورپوینت زیبای برقگيرپاورپوینت زیبای برقگير این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:برقگيرچیست؟برقگير وسیله ای است كهبه منظور حفاظت در مقابلاضافه ولتاژهای گذرا و تخلیه اضافه ولتاژهای موجیظاهر شده در هادی های خطوط و پست های فشار قویپاورپوینت زیبای برقگير پاورپوینت زیبای برقگير ب

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیبای برقگیر - 22 اسلاید  

پاورپوینت زیبای برقگير - 22 اسلاید


پاورپوینت زیبای برقگيرپاورپوینت زیبای برقگيرپاورپوینت زیبای برقگيرپاورپوینت زیبای برقگير این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:برقگيرچیست؟برقگير وسیله ای است كهبه منظور حفاظت در مقابلاضافه ولتاژهای گذرا و تخلیه اضافه ولتاژهای موجیظاهر شده در هادی های خطوط و پست های فشار قویپاورپوینت زیبای برقگير پاورپوینت زیبای برقگير ب

ادامه مطلب  

تحقیق در مورد طراحی پست  

تحقيق در مورد طراحي پست


126 صفحه word|فونت tahoma سایز 14| قابل اجرا در آفیس 2007 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از تحقيق انواع پستهاپستهای برق از نظر وظیفه ای كه در شبكه بعهده دارند، به انواع زیر تقسیم میشوند.پست های بالا برنده ولتاژ (پست نیروگاهی) Step up substationsپست های توزیع (كاهنده ولتاژ) Distribution substationsپست های كلیدی Switching substations پست های بالا برنده ولتاژ (پست نیروگاهی) Step up substationsولتاژ تولیدی ژنراتورها بعلت محدودیت هایی كه د

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت ايمنی در برق  

دانلود پاورپوینت ایمنی در برق


انرژی الکتريکي به دلیل مزایای زیادی که دارد هر روز به  تعداد مصرف کنندگان آن اضافه می‌گردد. این انرژی سالم ترین انرژی برای محیط زیست میباشد هرچندکه تولید آن دربعضی حالات میتواند موجب آلودگی شدید محیط زیست شود . در مقابل مزایای آن ، انرژی الکتريکي دارای خطراتی نیز  می باشد، بخصوص در صنایع و کارگاههاییکه بااین انرژی سروکاردارند هرگونه استفاده نامناسب اراین انرژی  وعدم رعایت اصول  ایمنی

ادامه مطلب  

پاورپوینت گزارش كار آموزي برقگير - 22 اسلاید  

پاورپوینت گزارش كار آموزی برقگير - 22 اسلاید


پاورپوینت گزارش كار آموزی برقگيرپاورپوینت گزارش كار آموزی برقگيرپاورپوینت گزارش كار آموزی برقگيرپاورپوینت گزارش كار آموزی برقگير این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:محل نصب برقگيرهابرقگيرها معمولاً در ورودی خطوط هوایی به پست، اطراف ترانسفورماتورهای قدرت و ترمینال های راکتورها نصب میشوند و برقگيرها به شكل موازی باوس

ادامه مطلب  

پاورپوینت گزارش كار آموزي برقگير - 22 اسلاید  

پاورپوینت گزارش كار آموزی برقگير - 22 اسلاید


پاورپوینت گزارش كار آموزی برقگيرپاورپوینت گزارش كار آموزی برقگيرپاورپوینت گزارش كار آموزی برقگيرپاورپوینت گزارش كار آموزی برقگير این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:محل نصب برقگيرهابرقگيرها معمولاً در ورودی خطوط هوایی به پست، اطراف ترانسفورماتورهای قدرت و ترمینال های راکتورها نصب میشوند و برقگيرها به شكل موازی باوس

ادامه مطلب  

پاورپوینت گزارش كار آموزي برقگير - 22 اسلاید  

پاورپوینت گزارش كار آموزی برقگير - 22 اسلاید


پاورپوینت گزارش كار آموزی برقگيرپاورپوینت گزارش كار آموزی برقگيرپاورپوینت گزارش كار آموزی برقگيرپاورپوینت گزارش كار آموزی برقگير این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:محل نصب برقگيرهابرقگيرها معمولاً در ورودی خطوط هوایی به پست، اطراف ترانسفورماتورهای قدرت و ترمینال های راکتورها نصب میشوند و برقگيرها به شكل موازی باوس

ادامه مطلب  

پاورپوینت گزارش كار آموزي برقگير - 22 اسلاید  

پاورپوینت گزارش كار آموزی برقگير - 22 اسلاید


پاورپوینت گزارش كار آموزی برقگيرپاورپوینت گزارش كار آموزی برقگيرپاورپوینت گزارش كار آموزی برقگيرپاورپوینت گزارش كار آموزی برقگير این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:محل نصب برقگيرهابرقگيرها معمولاً در ورودی خطوط هوایی به پست، اطراف ترانسفورماتورهای قدرت و ترمینال های راکتورها نصب میشوند و برقگيرها به شكل موازی باوس

ادامه مطلب  

تحقیق تاسيسات الكتريكي و اجزاء ایزولاسیون در صنعت برق،96 صفحه،docx  

تحقيق تاسيسات الكتریكی و اجزاء ایزولاسیون در صنعت برق،96 صفحه،docx


این تحقيق در مورد تاسيسات الكتریكی  و اجزاء ایزولاسیون در صنعت برق در 96 صفحه و در قالب ورد و شامل تاسيسات الكتریكی  و اجزاء ایزولاسیون در صنعت برق،تاسيسات الکتريکي ساختماني و صنعتي،برق،تاسيسات برق ساختمان،برق صنعتي،آشنایی با جریان سه فاز،لوازم برق صنعتي،ایزولاسیون در صنعت برق،آشنایی با برخی تاسيسات الکتريکي،و غیره می باشد.فهرست  مقدمه. 12ساختمان مسکون

ادامه مطلب  

پروژه کارآموزی تاسیسات الکتریکی ساختمانی و صنعتی،51 صفحه،docx  

پروژه کارآموزی تاسيسات الکتريکي ساختماني و صنعتي،51 صفحه،docx


این تحقيق در مورد تاسيسات الکتريکي ساختماني و صنعتي در 51 صفحه و در قالب ورد و شامل تاسيسات الکتريکي ساختماني و صنعتي،برق،تاسيسات برق ساختمان،برق صنعتي،آشنایی با جریان سه فاز،لوازم برق صنعتي، و غیره می باشد. فهرستفهرست.. 1مقدمه 9ساختمان مسکونی. 10ساختمان تجاری. 10ساختمان اداری. 10ساختمان درمانی. 10ساختمان آموزشی. 10ساختمان عمومی. 10ساختمان صنعتي. 10نمایشگاه، پارک­ها و کارگ

ادامه مطلب  

پاورپوینت حفاظت سیستم عایقی با برقگیرهای zno  

پاورپوینت حفاظت سيستم عایقی با برقگيرهای zno


        نوع فایل power point قابل ویرایش 45 اسلاید قسمتی از اسلایدهاوقوع اضافه ولتاژ ها سبب نیاز به برقگير شده استهدف یک برقگير با طرح خوب کم کردن تا حد امکان غیر شدید امواج ضربه و حفاظت تجهیزات می باشدسه خانواده برقگير وجود دارد:  شاخک ها (spark gap)برقگير Sicبرقگير znoمدیریت گرما یک فاکتور بسیار مهم در عملکرد برقگير می باشدعلل گرم شدن1. اضافه ولتاژ ه8ای لحظه ای به دلیل خطا

ادامه مطلب  

پاورپوینت حفاظت سیستم عایقی با برقگیرهای zno  

پاورپوینت حفاظت سيستم عایقی با برقگيرهای zno


        نوع فایل power point قابل ویرایش 45 اسلاید قسمتی از اسلایدهاوقوع اضافه ولتاژ ها سبب نیاز به برقگير شده استهدف یک برقگير با طرح خوب کم کردن تا حد امکان غیر شدید امواج ضربه و حفاظت تجهیزات می باشدسه خانواده برقگير وجود دارد:  شاخک ها (spark gap)برقگير Sicبرقگير znoمدیریت گرما یک فاکتور بسیار مهم در عملکرد برقگير می باشدعلل گرم شدن1. اضافه ولتاژ ه8ای لحظه ای به دلیل خطا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره کيفيت انرژي الکتريکي و کيفيت قدرت  

پاورپوینت درباره کیفیت انرژی الکتريکي و کیفیت قدرت


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 84 اسلایدقسمتی از متن .ppt :کیفیت انرژی الکتريکي و کیفیت قدرتچكیده :کیفیت انرژی الکتريکي و یا ( کیفیت قدرت ) موضوعی است که بطور روز افزون ، برای مصرف کننده گان برق در تمام سطوح و کاربرد اهمیت پیدا میکند.  تجهیزات حساس و بارهای غیر خطی ، اکنون بطور وسی

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع کيفيت انرژي الکتريکي و کيفيت قدرت  

پاورپوینت با موضوع کیفیت انرژی الکتريکي و کیفیت قدرت


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 84 اسلاید قسمتی از متن .ppt :     کیفیت انرژی الکتريکي و کیفیت قدرت چكیده : کیفیت انرژی الکتريکي و یا ( کیفیت قدرت ) موضوعی است که بطور روز افزون ، برای مصرف کننده گان برق در تمام سطوح و کاربرد اهمیت پیدا میکند.  تجهیزات حساس و بارهای غیر خطی ، اکنون بطور وسیعی در

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت طراحی سیستم آبیاری تحت فشار  

دانلود پاورپوینت طراحي سيستم آبیاری تحت فشار


دانلود پاورپوینت طراحي سيستم آبیاری تحت فشاردر قالب ppt و در 10 اسلاید، قابل ویرایش.مقدمه پاورپوینت:روش انتخاب بین انواع سيستم های آبیاری تحت فشار با هزینه و قدرت مالی کشاورز، نوع محصول، شدت باد، درجه حرارت، توپوگرافی زمین و شیب زمین و مقایسه ای بین هزینه های سيستم انتخابی و درآمدهای کشاورز و… بستگی دارد.برای انتخاب هر سيستم آبیاری باید علاوه بر مسائل بالا، نیاز به نیروی کارگری

ادامه مطلب  

پروژه طرح تولید قطعات پیش ساخته بتونی  

پروژه طرح تولید قطعات پیش ساخته بتونی


125 صفحه word|فونت tahoma سایز 14| قابل اجرا در آفیس 2007 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از تحقيق مقدمه هدف اقتصادی عمده از احداث یك واحد صنعتي ، حصول سود مناسب با حداقل سرمایه میباشد . لذا پس از شكل گیری ایده اولیه ، اولین مسئاله‌ای كه سرمایه‌گذار با آن مواجه میباشد ، میزان سرمایه مورد نیاز برای طرح و سود عاید از آن خواهد بود . برای اینكار نیاز به شناخت جامع از تمام مقتضیات طرح ، از قب

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع سيستم ارت و ارت سنجي  

پاورپوینت با موضوع سيستم ارت و ارت سنجی


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 26 اسلایدقسمتی از متن .ppt :سيستم ارت و ارت سنجیمقدمههدف از گرد آوری این مجموعه درک عمیق تر مفاهیم مربوط به سيستم های زمین و آشنائی با روش اندازه گیری مقاومت الکتريکي زمین است. گر چه در گذشته با بی توجه با آن برخورد می شده ولی در حجم عظیم پروژه های صنعتي و پیشرفت ف

ادامه مطلب  

پروژه مالی سيستم خريد و انبارداري مجتمع صنعتي سيمان آبيك 146 ص ورد  

پروژه مالی سيستم خرید و انبارداری مجتمع صنعتي سیمان آبیك 146 ص ورد


گام نخست برای هر تحقيق انتخاب یك موضوع تحقيق می باشد كه به صورت یك فكر در ذهن محقق شكل می گیرد و بایستی موضوعی كه انتخاب می كنیم برایمان كم وبیش شناخته شده باشد به شكلی كه برایمان پیش زمینه ای ایجاد نماید تا بتوانیم در ادامه تحقيق راحت تر با موضوع ارتباط برقرار كنیم . برای انتخاب موضوع بایستی شرایط و امكانات و اطلاعات پیرامون آن موضوع را سنجید تا مبادا به موانعی برخ

ادامه مطلب  

پروژه مالی سيستم خريد و انبارداري مجتمع صنعتي سيمان آبيك 146 ص ورد  

پروژه مالی سيستم خرید و انبارداری مجتمع صنعتي سیمان آبیك 146 ص ورد


گام نخست برای هر تحقيق انتخاب یك موضوع تحقيق می باشد كه به صورت یك فكر در ذهن محقق شكل می گیرد و بایستی موضوعی كه انتخاب می كنیم برایمان كم وبیش شناخته شده باشد به شكلی كه برایمان پیش زمینه ای ایجاد نماید تا بتوانیم در ادامه تحقيق راحت تر با موضوع ارتباط برقرار كنیم . برای انتخاب موضوع بایستی شرایط و امكانات و اطلاعات پیرامون آن موضوع را سنجید تا مبادا به موانعی برخ

ادامه مطلب  

سیستم ارت و محاسبات آن  

سيستم ارت و محاسبات آن


سيستم ارت و محاسبات آن بصورت word  در 101 صفحه  چکیده سيستم ارت مناسب بایستی امپدانس الکتريکي بسیار پایین ، مقاومت مکانیکی بسیار بالاو مقاومت بالا در برابر خوردگی داشته باشد. انواع زمین کردن الکتريکي عبارت است از : زمین کردن به شکل مستقیم ، زمین کردن از طریق مقاومت، زمین کردن از طریق راکتانس، زمین کردن از طریق ترانسفورماتور و زمین کردن ایزوله می باشد. انواع زمین کردن حفاظتی شامل: گراند تجهیزات، گراند ص

ادامه مطلب  

تحقیق زمین شناسی ساختمانی  

تحقيق زمین شناسی ساختماني


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، زمین شناسی ساختمانيبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :دید کلی هر کسی که با زمین شناسی سر و کار داشته باشد، تشخیص می‌دهد که پوسته زمین در طی تاریخ زمین شناسی یک واحد ثابت و غیر متغیری نبوده است بلکه به کرات در برابر عوامل داخلی و خارجی در آن تغییر شکل ایجاد شده است. شاهد این مدعی وجود نواحی عظیم چین خورده یعنی سلسله کوههاست که در آن رسوبات و سنگهای دیگر فشرده شده و فرم آنها تغیی

ادامه مطلب  

پاورپوینت سيستم ارت و ارت سنجي  

پاورپوینت سيستم ارت و ارت سنجی


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 26 اسلاید قسمتی از متن .ppt :     سيستم ارت و ارت سنجی مقدمه هدف از گرد آوری این مجموعه درک عمیق تر مفاهیم مربوط به سيستم های زمین و آشنائی با روش اندازه گیری مقاومت الکتريکي زمین است. گر چه در گذشته با بی توجه با آن برخورد می شده ولی در حجم عظیم پروژه های صنعتي و پیشرفت فن آوری، جایگاه خ

ادامه مطلب  

تحقیق درباره برقگیرها  

تحقيق درباره برقگيرها


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:25  قسمتی از متن فایل دانلودی:برقگيرها یکی از مهمترین وسایلی هستند که در پستها مورد استفاده قرار می گیرند . کار برقگير که معمولا بین سیم فاز و زمین نصب می شود این است که اگر ولتاژ فاز نسبت به زمین از حد معینی بیشتر شد آن مقدار ولتاژ به زمین منتقل کند که

ادامه مطلب  

تحقیق درباره برقگیرها  

تحقيق درباره برقگيرها


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:25  قسمتی از متن فایل دانلودی:برقگيرها یکی از مهمترین وسایلی هستند که در پستها مورد استفاده قرار می گیرند . کار برقگير که معمولا بین سیم فاز و زمین نصب می شود این است که اگر ولتاژ فاز نسبت به زمین از حد معینی بیشتر شد آن مقدار ولتاژ به زمین منتقل کند که

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی آشنايي با تاسيسات و تجهيزات مكانيكي بیمارستان - 38 اسلاید  

پاورپوینت بررسی آشنایی با تاسيسات و تجهیزات مكانیكی بیمارستان - 38 اسلاید


پاورپوینت بررسی آشنایی با تاسيسات و تجهیزات مكانیكی بیمارستانفهرست مطالب پارامترهای مهم در تاسيسات مكانیكی سيستم تهویه مطبوع  HVAC   (Heating  Ventilation Air Conditioning) شرایط طرح داخل: سيستم تهویه مطبوع (در اطاق عمل) سيستم تهویه مطبوع (در اطاق ریكاوری) سيستم تهویه مطبوع (در بخش پرستاری) سيستم تهویه مطبوع (در بخش پرستاری) هوا در داخل اطاق جابه جا شود ؟ تمام ه

ادامه مطلب  

دانلود ,پاورپوینت آيين‌ نامه‌ حفاظتي‌ , كارگاه‌هاي‌ ساختماني‌ - 77 اسلاید  

دانلود ,پاورپوینت آیین‌ نامه‌ حفاظتی‌ , كارگاه‌های‌ ساختماني‌ - 77 اسلاید


    فهرست مطالب:   آیین‌ نامه‌ حفاظتی‌ کارگاه‌های‌ ساختماني‌ به تفکیک فصل :   فصل اول – هدف، دامنه شمول و تعاریف   فصل دوم – مقررات کلی   فصل سوم – ماشین آلات و تجهیزات ساختماني   فصل چهارم – وسایل دسترسی موقت (داربست و نردبان)   فصل‌ پنجم -‌ تخریب‌   فصل‌ ششم‌ – گودبرداری‌ و حفاری‌   ف

ادامه مطلب  

خواص ريخته گري و طراحي قالب براي پروانه هاي سيستم رانش دريايي آلیاژهای نيكل آلومينيم برنز  

خواص ریخته گری و طراحي قالب برای پروانه های سيستم رانش دریایی آلیاژهای نیكل آلومینیم برنز


تحقيق در مورد طراحي قالب برای پروانه های سيستم رانش دریایی      در این تحقيق بصورت جامع به طراحي قالب برای پروانه های سيستم رانش دریایی، پرداخته شده استدر ادامه به بخش های از این تحقيق می پردازیم :در این پاورپوینت به خواص ریخته گری و طراحي قالب برای پروانه های سيستم رانش دریایی اشاره شده است در زیر تنها به بخشی از این پاورپوی

ادامه مطلب  

دانلود گزارش كارآموزي عمران 20 ص  

دانلود گزارش كارآموزی عمران 20 ص


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 
 
‏بسمه تعالی
مقدمه
‏یکی از اهداف اساسی وبسیار مهم سیاستگذاران ایجاد ارتباط منطقی و هماهنگ صنعت ومحیط کار با دانشگاه و دانشجو می باشد که هم در شکوفائی و رشد صنایع مؤثر بوده و هم دانشجویان را از یادگیری دروس تئوری محظ رهایی داده و علم آنها را کار

ادامه مطلب  

تحقیق در مورد طراحی قالب های صنعتی  

تحقيق در مورد طراحي قالب های صنعتي


تحقيق در مورد طراحي  قالب      در این تحقيق بصورت جامع به طراحي  قالب ، پرداخته شده استدر ادامه به بخش های از این تحقيق می پردازیم :مختصری بر طراحي  قالب (Mold Design)طراحي ،مهارت در تلفیق دانش و تجربه است و طراح کسی است که می تواند هنرمندانه ازاین مهارت استفاده کند. برخی بر این باورند که طراحي امری غریزی است و بعضی آن را اکتسابی می دانند . آنچه مسلم است نقش ذوق و سلیقه فردی در فرآی

ادامه مطلب  

پاورپوینت بهينه سازي سيستم ارت پست هاي زميني  

پاورپوینت بهینه سازی سيستم ارت پست های زمینی


        نوع فایل power point قابل ویرایش 14 اسلاید قسمتی از اسلایدهاهدف از ایجاد ارتزمین كردن حفاظتیزمین كردن الكتریكیهر دو باید همزمان اجرا شوندچرا كه این دو مكمل هم میباشنند .آنچه باعث ایجاد جریان میشود اختلاف پتانسیل است و انچه كه میتواند جریان ناخواسته را به زمین هدایت كند ارت الكتریكی استزمین كردن حفاظتییعنی اتصال به زمین كلیه قطعات فلزی تجهیزات الكتریكی كه

ادامه مطلب  

گزارش کارآموزی در شركت فني و مهندسي با موضوع مكانيك تاسيسات  

گزارش کارآموزی در شركت فنی و مهندسی با موضوع مكانیك تاسيسات


این گزارش حاصل یک ماه کارآموزی ( معادل 240 ساعت ) در شركت فنی و مهندسی مكانیك تاسيسات می باشد که به صورت گزارشی کامل و جامع به نگارش در آمده است.بخشی از متنِ این گزارش کارآموزی :گزارش كار كارآموز ابنجانب برای بدست آوردن این اطلاعات در قسمت نصب و راه اندازی  موتورخانه  شركت فنی و مهندسی  چاد حضور پیدا كرده ام و   با نحوه كار موتورخانه و دستگاه مربوطه  این شرك

ادامه مطلب  

گزارش کارآموزی در شركت فني و مهندسي با موضوع مكانيك تاسيسات  

گزارش کارآموزی در شركت فنی و مهندسی با موضوع مكانیك تاسيسات


این گزارش حاصل یک ماه کارآموزی ( معادل 240 ساعت ) در شركت فنی و مهندسی مكانیك تاسيسات می باشد که به صورت گزارشی کامل و جامع به نگارش در آمده است.بخشی از متنِ این گزارش کارآموزی :گزارش كار كارآموز ابنجانب برای بدست آوردن این اطلاعات در قسمت نصب و راه اندازی  موتورخانه  شركت فنی و مهندسی  چاد حضور پیدا كرده ام و   با نحوه كار موتورخانه و دستگاه مربوطه  این شرك

ادامه مطلب  

گزارش کارآموزی در شركت فني و مهندسي با موضوع مكانيك تاسيسات  

گزارش کارآموزی در شركت فنی و مهندسی با موضوع مكانیك تاسيسات


این گزارش حاصل یک ماه کارآموزی ( معادل 240 ساعت ) در شركت فنی و مهندسی مكانیك تاسيسات می باشد که به صورت گزارشی کامل و جامع به نگارش در آمده است.بخشی از متنِ این گزارش کارآموزی :گزارش كار كارآموز ابنجانب برای بدست آوردن این اطلاعات در قسمت نصب و راه اندازی  موتورخانه  شركت فنی و مهندسی  چاد حضور پیدا كرده ام و   با نحوه كار موتورخانه و دستگاه مربوطه  این شرك

ادامه مطلب  

تکنولوژی ساخت ونگهداری کوره های ذوب قوس الکتریکی و کوره القایی  

تکنولوژی ساخت ونگهداری کوره های ذوب قوس الکتريکي و کوره القایی


تحقيق در مورد کوره های ذوب قوس الکتريکي و کوره القایی      در این تحقيق بصورت جامع به کوره های ذوب قوس الکتريکي و کوره القایی ، پرداخته شده استدر این فایل جامع و کاربردی به بررسی و کوره های قوس الکتريکي و کوره القایی پرداخته شده و هر آنچه باید در مورد این کوره ها بدانید برای شما عزیزان گرد آوره شده و در قالب یک فایل PDF عرضه میگردد موارد کاربرد این فایل

ادامه مطلب  

جزوه سیستم اطلاعاتی حسابداری،102 صفحه،docx  

جزوه سيستم اطلاعاتی حسابداری،102 صفحه،docx


این فایل شامل جزوه سيستم اطلاعاتی حسابداری در102 صفحه و در قالب ورد و شامل  سيستمهای اطلاعاتی حسابداری،تفاوت داده ها و اطلاعات در حسابداری،اطلاعات حسابداری،حسابداری،مستندات سيستمی،سيستم های اطلاعات حسابداری،فعالیتهای چرخه مخارج، و غیره می باشد.فهرستتعریف سيستم.. 2سيستم های اطلاعاتی حسابداری را بهتر بشناسیم.. 3پیشنهاد طرح بررسی و ایجاد سيستم جدید. 4فعالیتهای چرخه مخارج.. 7پنج فعالیت ا

ادامه مطلب  

حفاطت كاتدي خطوط لوله و سازه هاي فولادي  

حفاطت كاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی


دانلود کتاب راهنمای حفاطت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی تعداد صفحات : 153فرمت : WORD 2- تعاریف 32-1 آند 32-1-1 آند کنسولی 32-1-2 آند پیوسته 32-1-3 آند فدا شونده (آند گالوانیک) 42-1-4 مواد پرکننده اطراف آند 42-1-5 ناحیه آندی 42-2 آزمایش واکنش متقابل42-3 اتصال های الکتريکي 42-3-1 اتصال الکتريکي 42-3-2 اتصال برای پیوستگی 42-3-3 اتصال تخلیه52-3-4 اتصال اصلاحی 52-3-5 اتصال مقاومتی 52-3-6 اتصال ایمنی 52-3-7 مقاومت اتصال 52-4 اتصال زم

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1