تهیه صورتهای مالی شرکت خدمات کامپیوتری آسیا

تهیه صورتهای مالی شرکت خدمات کامپیوتری آسیا

تهیه صورتهای مالی شرکت خدمات کامپیوتری آسیا

تهیه صورتهای مالی شرکت خدمات کامپیوتری آسیا

78 صفحه قابل ویرایش 

قیمت فقط 7000 تومان 

 

 

چكیده

آقای مرادی در فروردین 1371 شرکت خدمات کامپیوتری آسیا را تأسیس نموده است که زمینه فعالیت آن در خصوص فعالیت‌های خدماتی می‌باشد. در این پروژه به تهیه صورتهای مالی این شرکت خدماتی برای شش ماهه اول سال مالی 1371 پرداخته شده است. آنچه در این پروژه انجام شده است، به طور خلاصه عبارت است از:

* ثبت معاملات وعملیات مالی در دفتر روزنامه

* انتقال اقلام از دفتر روزنامه به حسابهای دفتر کل

* تهيه تراز آزمایشی 2 ستوني و 4 ستوني

* تهيه صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به 31/شهریور/1371

* تهیه صورت حساب سرمایه‌ای برای دوره مالی منتهی به 31/شهریور/1371

* تهیه ترازنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: رویدادها 1

 

فصل دوم: دفتر روزنامه. 11

 

فصل سوم: دفتر کل.. 31

 

فصل چهارم: تراز آزمایشی و صورتهای مالی... 70

 

منابع.. 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

 فصل دوم

جدول 1-1 دفتر روزنامه. 12

فصل سوم

جدول 2-1 دفتر کل.. 32

فصل چهارم

جدول 4-1 تراز آزمایشی 2 ستونی.. 71

جدول 4-2 تراز آزمایشی 4 ستونی.... 73

جدول 4-3 صورت سود و زیان.............................................................................................................................. 76

جدول 4-4 صورت حساب سرمایه .............. ........................................................................................................ 77

جدول 4-5 ترازنامه ................................................................................................................................................ 78


سيستم حسابداري در بيمه

سيستم حسابداري در بيمه

سيستم حسابداري در بيمه

سيستم حسابداري در بيمه

27 صفحه قابل ویرایش

قیمت فقط 5000 تومان 

 

 

مقدمه................................................................................................................................................................................... 1

فصل اول: مقدمه و کلیات.................................................................................................................................................... 2

مقدمه................................................................................................................................................................................... 3

حسابداری مالی................................................................................................................................................................. 5

امكانات و ويژگي‌هاي سيستم حسابداري مالي......................................................................................................... 6

انواع واحدهای اقتصادی.................................................................................................................................................. 8

فصل دوم: تعریف واژه و اصطلاحات.............................................................................................................................. 10

سرمایه............................................................................................................................................................................... 11

انواع دارائی ها................................................................................................................................................................. 11

انواع بدهی ها.................................................................................................................................................................. 11

اهمیت معادله حسابداری............................................................................................................................................. 11

تجزیه و تحلیل................................................................................................................................................................ 12

ترازنامه.............................................................................................................................................................................. 12

فصل سوم  تجزیه و تحلیل و ثبت رویدادهای مالی.................................................................................................. 15

حساب............................................................................................................................................................................... 16

ثبت رویدادهای مالی در حساب‌ها............................................................................................................................. 16

قاعده ثبت افزایش و کاهش در حسابها................................................................................................................... 16

اسناد و مدارک مثبته................................................................................................................................................... 17

سند حسابداری.............................................................................................................................................................. 17

دفاتر حسابداری.............................................................................................................................................................. 18

گزارش کار....................................................................................................................................................................... 19

دفتر کل............................................................................................................................................................................ 20

دفتر معین....................................................................................................................................................................... 21

حساب های معین حساب دفتر کل.......................................................................................................................... 21

تراز آزمایشی حساب های دفتر کل.......................................................................................................................... 22

تراز نامه:........................................................................................................................................................................... 23

درآمد و هزینه:................................................................................................................................................................ 24

درآمد:................................................................................................................................................................................ 24

فصل چهارم: ارائه پروژه..................................................................................................................................................... 27


پروژه مالی

بررسی عملیات مالی شرکت

بررسی عملیات مالی شرکت

بررسی عملیات مالی شرکت

بررسی عملیات مالی شرکت

90 صفحه قابل ویرایش

قیمت فقط 9000 تومان 

 

 

.

 

چکیده

موسسه خدمات حسابداری توسط خانم شکوفه تاسیس شده است .که زمینه فعالیت آن در خصوص فعالیت های خدماتی است.

مطلوبست:
-ثبت رویدادهای مالی شرکت در دفتر روزنامه

-انتقال به کل
-تهیه صورتهای مالی( تراز آزمایشی-صورت سود وزیان-ترازنامه)


 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول:رویدادها 1

فصل دوم:دفتر روزنامه. 10

فصل سوم:دفتر کل.. 41

فصل چهارم:تهیه صورتهای مالی... 85
تراز آزمایشی.................................................................................................................86

 صورت حساب سود و زیان.. 88

صورت حساب سرمایه. 89

ترازنامه. 90

 


 

 

 

 

 

           

فهرست جداول

فصل دوم:دفتر روزنامه......................................................صفحه11-40

فصل سوم:دفترکل............................................................صفحه41-84

فصل چهارم:صورتهای مالی..................................................صفحه85-90

تراز آزمایشی.................................................................................................................86
صورت حساب سود و زیان.. 88

صورت حساب سرمایه.....................................................................................................................................89

ترازنامه..............................................................................................................................................................90


 


پروژه مالی

پروژه مالی

پروژه مالی

پروژه مالی 

32 صفحه قابل ویرایش 

قیمت فقط 5000 تومان 

 

چکیده

موسسه جوانه شرکتی خدماتی در زمینه خدمات حسابداری و حسابرسی می‌باشد که خدمات خود را از سال 86 به مدیریت آقای کمالوند آغاز نموده و هم‌اکنون در سطح کیفی بالایی می‌باشد و مشتریان بالقوه‌ای را داراست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول عملیات مالی.. 1

1-1 عملیات مهرماه/سال 1389 به شرح ذیل است: 2

1-2 عملیات آبان ماه/سال 1389 به شرح ذیل است... 2

1-3 عملیات آذرماه/سال 1389 به شرح ذیل است: 3

1-4 عملیات دی‌ماه/سال 1389 به شرح ذیل است: 3

1-5 عملیات بهمن ماه/سال 1389 به شرح ذیل است: 5

1-6 عملیات اسفندماه/سال 1389 به شرح ذیل است: 6

 

فصل دوم دفتر روزنامه. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

فصل دوم

جدول 2-1 دفتر روزنامه. 8

جدول 2-2 دفتر کل بانک... 14

جدول 2-3 دفتر کل زمین.. 17

جدول 2-4 دفتر کل ملزومات... 17

جدول 2-5 دفتر کل ساختمان 18

جدول 2-6 دفتر کل ابزارآلات 18

جدول 2-7 دفتر کل پیش پرداخت اجاره 19

جدول 2-8 دفتر کل اموال و اثاثیه. 19

جدول 2-9 دفتر کل پیش پرداخت بیمه. 19

جدول 2-10 دفتر کل وسایط نقلیه. 20

جدول 2-11 دفتر کل حساب دریافتنی 20

جدول 2-12 دفتر کل حساب پرداختنی 21

جدول 2-13 دفتر کل حقوق پرداختنی.. 22

جدول 2-14 دفتر کل اسناد پرداختنی.. 22

جدول 2-15 دفتر کل وام پرداختنی.. 23

جدول 2-16 دفتر کل پیش دریافت درآمد. 23

جدول 2-17 دفتر کل سرمایه 23

جدول 2-18-دفتر کل هزینه حقوق.. 24

جدول 2-19-دفتر کل هزینه تبلیغات... 24

جدول 2-20-دفتر کل هزینه تلفن.. 24

جدول 2-21-دفتر کل هزینه آب و برق.. 25

جدول 2-22-دفتر کل هزینه پذیرایی 5

جدول 2-23-دفتر کل هزینه تعمیر نگهداری ساختمان 25

جدول 2-24-دفتر کل هزینه متفرقه. 26

جدول 2-25-دفتر کل هزینه بیمه کارکنان.. 26

جدول 2-26-دفتر کل برداشت... 26

جدول 2-27-دفتر کل درآمد خدمات... 27

جدول 2-28-تراز آزمایشی 2 ستونی 28

جدول 2-29-صورت سود و زیان 30

جدول 2-30-صورت حساب سرمایه. 31

جدول 2-31-ترازنامه. 32

 

 

 

 


پروژه مالی

پروژه مالی

پروژه مالی

پروژه مالی

 50 صفحه قابل ویرایش

قیمت فقط 5000 تومان 

 

چكیده

موسسه خدمات حسابداری ستاره شب توسط آقاي احمدی تاسیس شده است.که زمینه فعالیت آن‌ها در خصوص فعالیت‌های خدماتی می‌باشد.

ای فعالیتها از ماه فروردین شروع می شود واین موسسه در زمینه فعالیتهای خدماتی به مشتریان خدمت ارائه می کند.

سعی داشتیم در این پروژه نشان دهیم که هر موسسه خدماتی درآمد و هزینه ای دارد و در پایان به سود یا زیان می رسد که تنها رسیدن به این سود و زیان از طریق صورتهای مالی که شامل صورت حساب سودوزیان-صورتحساب سرمایه و ترازنامه می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول عملیات مالی... 1

1-1 رویداد مالی.. 2

1-1-1 عملیات مالی 3 ماه اول سال.. 2

 

فصل دوم دفتر روزنامه. 6

 

فصل سوم دفتر کل.. 16

 

فصل چهارم تراز آزمایشی و صورت های مالی... 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

فصل دوم

جدول 2-1 دفتر روزنامه. 7

 

فصل سوم

جدول 3-1 دفتر کل.. 17

 

فصل چهارم

جدول 1-4 تراز آزمایشی 2ستونی.. 45

جدول 4-2 صورت سود و زيان.. 47

جدول 4-3 صورت حساب سرمايه. 48

جدول 4-4 ترازنامه. 49


پروژه ثبت حسابداری

پروژه ثبت حسابداری

پروژه ثبت حسابداری

پروژه ثبت  حسابداری

68 صفحه قابل ویرایش

قیمت فقط 6000 تومان 

 

چکیده

در این پروژه حسابداری موسسه حمل و نقل ستوده را برای یک دوره مالی شش ماه ( اول سال ) مورد بررسی قرار می دهیم.

ابتدا اطلاعات مالی موسسه را جمع آوری نموده و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . سپس اطلاعات را در دفاتر روزنامه ثبت و به دفاتر کل منتقل می کنیم . و بر اساس مانده های دفاترکل تراز آزمایشی تهیه می کنیم در صورتی که مانده ها با هم تراز بودن برای مشخص نمودن میزان سود یا زیان موسسه و سرمایه صاحب موسسه صورتحساب سود و زیان و صورتحساب سرمایه تهیه می کنیم.

و سپس ترازنامه شش ماه ( اول سال ) موسسه را تهیه و در صورت تراز بودن دارایی ها و بدهیها و سرمایه صاحب موسسه در پایان دوره مالی مبادرت به بستن حساب های موقت و دائمی می نمائیم و تراز اختتامیه می کنیم.

واژگان کلیدی :  ثبت حسابداری  ، سرمایه ، دارایی ها ، صورتحساب

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل  اول.. 1

مقدمه. 1

مشخصات يك موسسه دولتي: 2

كاربرد حسابداري دولتي: 5

استفاده كنندگان حسابداري دولتي: 6

۱- مسئولين برنامه ريزي : 6

۲- وزير يا رئيس موسسه: 6

۳- مديران سطوح مياني: 6

۴- بازرسان و حسابرسان داخلي: 6

انواع حساب مستقل.. 8

شروط لازم و كافي ايجاد هر حساب مستقل: 8

حساب مستقل براي وجوه دولتي: 8

حساب مستقل براي وجوه اماني: 14

انواع حسابهاي مستقل براي وجوه اماني: 14

خصوصيات مشترك حسابهاي مستقل براي وجوه اماني: 16

فصل دوم. 17

معرفی شرکت... 17

فصل سوم   جمع آوری و تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی.. 19

فصل سوم ثبت رویداد های مال در دفاتر روزنامه. 23

منابع و مآخذ. 68

 

 

سیستم حسابداری و صورت های مالی شرکت ایران دانش گستر

سیستم حسابداری و صورت های مالی شرکت ایران دانش گستر

سیستم حسابداری و صورت های مالی شرکت ایران دانش گستر

سیستم حسابداری و صورت های مالی شرکت ایران دانش گستر

40  صفحه قابل ویرایش 

قیمت فقط 5000 تومان 

 

چکیده

در نگارش پروژه حاضر به علت پیچیدگی صورتهای مالی یک شرکت فرضی سعی و تلاش شده است که در نگارش پروژه حاضر حداکثر سلاست و سادگی رعایت شود تا مفاهیم به سادگی قابل درک باشد در این پروژه به تهیه صورتهای مالی شرکت ایران دانش گستر در 3 ماه سال گرفته شده است که خلاصه ای از صورتهای مالی این شرکت به ترتیب اولویت عبارتند از :

 

 • سند حسابداری
 • ثبت معاملات و عملیات مالی در دفتر روزنامه
 • انتقال اقلام از دفتر روزنامه به حساب های دفتر کل
 • تهیه تراز آزمایشی
 • تهیه صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به شش ماهه اول سال
 • تهیه حساب سرمایه ای برای دوره مالی
 • بستن حساب های موقت
 • بستن حساب های دائمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                       صفحه

چکیده ............................................................................................................................................................................... 3

 

فصل اول

رویدادها ............................................................................................................................................................................. 5

 

فصل دوم

دفتر روزنامه ....................................................................................................................................................................... 15

 

فصل سوم

دفتر کلی ........................................................................................................................................................................... 18

 

فصل چهارم

صورت های مالی .............................................................................................................................................................. 40


سیستم حسابداری و صورت های مالی شرکت ایران دانش گستر

سیستم حسابداری و صورت های مالی شرکت ایران دانش گستر

سیستم حسابداری و صورت های مالی شرکت ایران دانش گستر

سیستم حسابداری و صورت های مالی شرکت ایران دانش گستر

40  صفحه قابل ویرایش 

قیمت فقط 5000 تومان 

 

چکیده

در نگارش پروژه حاضر به علت پیچیدگی صورتهای مالی یک شرکت فرضی سعی و تلاش شده است که در نگارش پروژه حاضر حداکثر سلاست و سادگی رعایت شود تا مفاهیم به سادگی قابل درک باشد در این پروژه به تهیه صورتهای مالی شرکت ایران دانش گستر در 3 ماه سال گرفته شده است که خلاصه ای از صورتهای مالی این شرکت به ترتیب اولویت عبارتند از :

 

 • سند حسابداری
 • ثبت معاملات و عملیات مالی در دفتر روزنامه
 • انتقال اقلام از دفتر روزنامه به حساب های دفتر کل
 • تهیه تراز آزمایشی
 • تهیه صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به شش ماهه اول سال
 • تهیه حساب سرمایه ای برای دوره مالی
 • بستن حساب های موقت
 • بستن حساب های دائمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                       صفحه

چکیده ............................................................................................................................................................................... 3

 

فصل اول

رویدادها ............................................................................................................................................................................. 5

 

فصل دوم

دفتر روزنامه ....................................................................................................................................................................... 15

 

فصل سوم

دفتر کلی ........................................................................................................................................................................... 18

 

فصل چهارم

صورت های مالی .............................................................................................................................................................. 40


پروژه مالی

پروژه مالی

پروژه مالی

پروژه مالی

32 صفحه قابل ویرایش 

قیمت فقط 5000 تومان 

چکیده

موسسه جوانه شرکتی خدماتی در زمینه خدمات حسابداری و حسابرسی می‌باشد که خدمات خود را از سال 86 به مدیریت آقای کمالوند آغاز نموده و هم‌اکنون در سطح کیفی بالایی می‌باشد و مشتریان بالقوه‌ای را داراست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول عملیات مالی.. 1

1-1 عملیات مهرماه/سال 1389 به شرح ذیل است: 2

1-2 عملیات آبان ماه/سال 1389 به شرح ذیل است... 2

1-3 عملیات آذرماه/سال 1389 به شرح ذیل است: 3

1-4 عملیات دی‌ماه/سال 1389 به شرح ذیل است: 3

1-5 عملیات بهمن ماه/سال 1389 به شرح ذیل است: 5

1-6 عملیات اسفندماه/سال 1389 به شرح ذیل است: 6

 

فصل دوم دفتر روزنامه. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

فصل دوم

جدول 2-1 دفتر روزنامه. 8

جدول 2-2 دفتر کل بانک... 14

جدول 2-3 دفتر کل زمین.. 17

جدول 2-4 دفتر کل ملزومات... 17

جدول 2-5 دفتر کل ساختمان 18

جدول 2-6 دفتر کل ابزارآلات 18

جدول 2-7 دفتر کل پیش پرداخت اجاره 19

جدول 2-8 دفتر کل اموال و اثاثیه. 19

جدول 2-9 دفتر کل پیش پرداخت بیمه. 19

جدول 2-10 دفتر کل وسایط نقلیه. 20

جدول 2-11 دفتر کل حساب دریافتنی 20

جدول 2-12 دفتر کل حساب پرداختنی 21

جدول 2-13 دفتر کل حقوق پرداختنی.. 22

جدول 2-14 دفتر کل اسناد پرداختنی.. 22

جدول 2-15 دفتر کل وام پرداختنی.. 23

جدول 2-16 دفتر کل پیش دریافت درآمد. 23

جدول 2-17 دفتر کل سرمایه 23

جدول 2-18-دفتر کل هزینه حقوق.. 24

جدول 2-19-دفتر کل هزینه تبلیغات... 24

جدول 2-20-دفتر کل هزینه تلفن.. 24

جدول 2-21-دفتر کل هزینه آب و برق.. 25

جدول 2-22-دفتر کل هزینه پذیرایی 5

جدول 2-23-دفتر کل هزینه تعمیر نگهداری ساختمان 25

جدول 2-24-دفتر کل هزینه متفرقه. 26

جدول 2-25-دفتر کل هزینه بیمه کارکنان.. 26

جدول 2-26-دفتر کل برداشت... 26

جدول 2-27-دفتر کل درآمد خدمات... 27

جدول 2-28-تراز آزمایشی 2 ستونی 28

جدول 2-29-صورت سود و زیان 30

جدول 2-30-صورت حساب سرمایه. 31

جدول 2-31-ترازنامه. 32

 

 

 


پروژه مالی

پروژه مالی

پروژه مالی

پروژه مالی

32 صفحه قابل ویرایش 

قیمت فقط 5000 تومان 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول عملیات مالی.. 1

1-1 عملیات مهرماه/سال 1389 به شرح ذیل است: 2

1-2 عملیات آبان ماه/سال 1389 به شرح ذیل است... 2

1-3 عملیات آذرماه/سال 1389 به شرح ذیل است: 3

1-4 عملیات دی‌ماه/سال 1389 به شرح ذیل است: 3

1-5 عملیات بهمن ماه/سال 1389 به شرح ذیل است: 5

1-6 عملیات اسفندماه/سال 1389 به شرح ذیل است: 6

 

فصل دوم دفتر روزنامه. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

فصل دوم

جدول 2-1 دفتر روزنامه. 8

جدول 2-2 دفتر کل بانک... 14

جدول 2-3 دفتر کل زمین.. 17

جدول 2-4 دفتر کل ملزومات... 17

جدول 2-5 دفتر کل ساختمان 18

جدول 2-6 دفتر کل ابزارآلات 18

جدول 2-7 دفتر کل پیش پرداخت اجاره 19

جدول 2-8 دفتر کل اموال و اثاثیه. 19

جدول 2-9 دفتر کل پیش پرداخت بیمه. 19

جدول 2-10 دفتر کل وسایط نقلیه. 20

جدول 2-11 دفتر کل حساب دریافتنی 20

جدول 2-12 دفتر کل حساب پرداختنی 21

جدول 2-13 دفتر کل حقوق پرداختنی.. 22

جدول 2-14 دفتر کل اسناد پرداختنی.. 22

جدول 2-15 دفتر کل وام پرداختنی.. 23

جدول 2-16 دفتر کل پیش دریافت درآمد. 23

جدول 2-17 دفتر کل سرمایه 23

جدول 2-18-دفتر کل هزینه حقوق.. 24

جدول 2-19-دفتر کل هزینه تبلیغات... 24

جدول 2-20-دفتر کل هزینه تلفن.. 24

جدول 2-21-دفتر کل هزینه آب و برق.. 25

جدول 2-22-دفتر کل هزینه پذیرایی 5

جدول 2-23-دفتر کل هزینه تعمیر نگهداری ساختمان 25

جدول 2-24-دفتر کل هزینه متفرقه. 26

جدول 2-25-دفتر کل هزینه بیمه کارکنان.. 26

جدول 2-26-دفتر کل برداشت... 26

جدول 2-27-دفتر کل درآمد خدمات... 27

جدول 2-28-تراز آزمایشی 2 ستونی 28

جدول 2-29-صورت سود و زیان   30

جدول 2-30-صورت حساب سرمایه. 31

جدول 2-31-ترازنامه. 32

 

 

 


پروژه مالی

پروژه مالی

پروژه مالی

پروژه مالی

78 صفحه قابل ویرایش 

قیمت فقط 7000 تومان 

چكیده

موسسه خدمات حسابداری و حسابرسی پیشگامان توسط آقاي پناهی تاسیس شده است. که زمینه فعالیت آن‌ها در خصوص فعالیت‌های خدماتی می‌باشد.

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول رویدادها 1

1-1 رویداد مالی.. 2

 

فصل دوم دفتر روزنامه. 12

 

فصل سوم دفتر کل.. 31

 

فصل چهارم تراز آزمایشی... 70

4-1 صورت حساب سود و زیان.. 75

4-2 صورت حساب سرمایه 76

4-3 ترازنامه. 77

منابع.. 78

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

 فصل دوم

جدول 1-1 دفتر روزنامه. 13

فصل سوم

جدول 1-2 دفتر کل.. 32

 

فصل چهارم

جدول 1-4 تراز آزمایشی 2ستونی.. 71

جدول 4-2 تراز آزمایشی 4 ستونی   73


پروژه مالی

پروژه مالی

پروژه مالی

پروژه مالی

58 صفحه قابل ویرایش 

قیمت فقط 5000 تومان 

 

چكیده

موسسه خدمات حسابداری ستاره شب توسط آقاي احمدی تاسیس شده است.که زمینه فعالیت آن‌ها در خصوص فعالیت‌های خدماتی می‌باشد.

ای فعالیتها از ماه فروردین شروع می شود واین موسسه در زمینه فعالیتهای خدماتی به مشتریان خدمت ارائه می کند.

سعی داشتیم در این پروژه نشان دهیم که هر موسسه خدماتی درآمد و هزینه ای دارد و در پایان به سود یا زیان می رسد که تنها رسیدن به این سود و زیان از طریق صورتهای مالی که شامل صورت حساب سودوزیان-صورتحساب سرمایه و ترازنامه می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول رویدادها 7

1-1 رویداد مالی.. 8

 

فصل دوم دفتر روزنامه. 15

 

فصل سوم دفتر کل.. 25

 

فصل چهارم تراز آزمایشی... 53

4-1 صورت حساب سود و زیان.. 56

4-2 صورت حساب سرمایه. 57

4-3 ترازنامه. 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

فصل دوم

جدول 1-1 دفتر روزنامه. 16

فصل سوم

جدول 1-2 دفتر کل.. 26

 

فصل چهارم

جدول 1-4 تراز آزمایشی 2ستونی   54


بررسی عملیات مالی شرکت

بررسی عملیات مالی شرکت

بررسی عملیات مالی شرکت

بررسی عملیات مالی شرکت

77  صفحه قابل ویرایش 

قیمت فقط 7000 تومان 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول:رویدادها 1

 

فصل دوم:دفتر روزنامه. 12

 

فصل سوم: دفتر کل.. 31

 

فصل چهارم:تراز آزمایشی... 70

 صورت حساب سود و زیان.. 75

صورت حساب سرمایه. 76

ترازنامه. 77

 


حقوق ودستمزد

حقوق ودستمزد

حقوق ودستمزد

حقوق  ودستمزد

فایل قابل ویرایش 

قیمت فقط 5000 تومان 

 

مقدمه

با توسعه و گسترش سازمان ها وموسسات صنعتي و بازرگاني در جوامع مختلف دامنه بهره گيري از علوم مالي به نحو قابل ملاحظه اي افزايش يافته است.استقرار و اموزش سيستم حقوق و دستمزد جزء فعاليتهاي ضروري مي باشدكه بر پايه ان نيروي انساني در سازمان ها شكل مي گيرد.

از زماني كه فرد به اجتماعي زندگي كردن روي اورده به وسيله كار كردن هزينه زندگي خود و خانواده اش را تامين كرده از همين منظر مفاهيم كارگر و كارفرما «دريافت و پرداخت»تحقق يافته است.از طرفي بدون شك حقوق و دستمزد يكي از مهم ترين تدابيري است كه به جهت انگيزش كاركنان در سازمان به كار گرفته مي شود زيرا به عنوان يك ابزار اساسي براي رفع نياز هاي اوليه و ثانويه در سلسله مراتب نياز هاي انساني مي باشد.بنا براين حقوق و دستمزد مهمترين مسئله است كه توجهشاغلان را در مسير زندگي كاري به خود مشغول مي دارد.امروزه مديريت حقوق و دستمزد يكي از مسائل پيچيده و فوق العادهبا اهميت سازمان ها مي باشد و يكي از وظايف عمده مديريت حقوق و دستمزد طراحي و اجرايي سيستم هاي جبران خدمت يا حقوق و مزايا است.

حقوق عبارت است از «مقرري ثابتي كه معمولا به طور ماهيانه به كارمندان پرداخت مي شود. و دستمزدبه مزد ساعتي يا روزانه كارگران اطلاق مي شود. از طرف ديگر عبارتند از وجه نقد يا هر گونه مزاياي غير نقدي و يا مجموع انها كه كاركنان در مقابل انجام كار از كارفر ما دريافت مي دارند.

نظام پرداخت فعاليتي است كه سازمان ها از طريق ان كار افراد را ارزيابي مي كنند تا پاداش هاي پولي و غير پولي مستقيم و غير مستقيم را در چهار چوب مقررات قانوني و توانايي پرداخت مزد ميان انان توزيع كنند. 


پاور پوینت جامعه پذیری یا اجتماعی شدن

پاور پوینت جامعه پذیری یا اجتماعی شدن

پاور پوینت جامعه پذیری یا اجتماعی شدن

نحوه ی آموزش کودک در جوامع مختلف به دلیل وجود تفاوت های فرهنگی متفاوت است. اما علیرغم تفاوت های فرهنگی،همه جوامع روش های آموزشی نهادی شده خاصی دارند.

افراد از طریق این روش ها و عوامل ،ارزش ها، هنجارها و مهارت های مورد انتظار جامعه خود را فرا می گیرند و قادر به همزیستی با یکدیگر می شوند....فرمت پاورپوینت تعداداسلایدها15


فرمول پودر پا

فرمول پودر پا

فرمول پودر پا

فرمول تولید پودرپا

این فرمول در قالب 1 پی دی اف تقدیم میگردد


بیت کوین

بیت کوینمشاهده دوره های آموزش

دانلود ویدیو

تحولی بزرگ در زندگی مالی شما...

سالانه هزاران نفر کد بورس می‌گیرند و یا در کارگزاری های مختلف فارکس یا کریپتو ثبت نام میکنند و عملا وارد دنیای سرمایه‌گذاری می‌شوند. در سالهای اخیر با توجه به وضعیت مساعد بورس و افزایش قیمت دلار اشتیاق زیادی در بین عموم مردم برای ورود به بازار های مالی مختلف ایجاد شده است ولی باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری در بورس و بازارهای مالی کاری کاملا تخصصی و نیازمند دانش کافی است.آکادمی آموزشی PT در راستای گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری و افزایش دانش کاربران خود، دوره‌ای را طراحی کرده است که در کمترین زمان ممکن و به صورت گام به گام شما را با مباحث تحلیلگری و معامله‌گری در بازارهای بورس،فارکس،کریپتوکارنسی (ارز دیجیتال) فیوچرز و ... آشنا کرده و شما را به یک تحلیلگر حرفه ای تبدیل میکند.

 

رایگان شروع کن